Klubová výstava Klubu chovateľov kólií a šeltií v Žiline


Klubová výstava Klubu chovateľov kólií a šeltií, ktorá sa konala v Žiline – anglická posudzovateľka Beaden Gwen – psík Cayenne Sněžný tygr v triede šampiónov získal V2, Res. CAC a krásny posudok:
3 a pol ročný pes, výborný plemenný typ, ideálna veľkosť s dobrou dĺžkou krku, dobrá výška a horná línia, dobrý hrudník, výborné zadné uhlenie, dobrý drive, dobrá vyvážená hlava, dobré umiestnenie očí, typický šeltiovský výraz, zaslúži si ocenenie šampióna.